Bëhu Pogramer

TRAJNIMET

WordPress Web Design

Kur të keni përfunduar këtë trajnim, ju do të keni aftësi të dizajnimit dhe ndërtimit të uebsajteve moderne dhe komplekse.

Si të bëhesh programer?

Ky trajnim do të jetë udhërrefyesi juaj i cili do të ju ndihmojë të filloni një pjesë të rëndësishme të jetës suaj.